Välkommen till Nejat4u:s Internet bibelskola.

Nejat är farsi (de språk man talar i Iran, Afghanistan) och betyder "frälsning". Frälsning för dig.

Visionen för hemsidan är att kunna ge internetbesökare som lever i länder som är stängda för evangeliet, en möjlighet att få undervisning om hur man tar emot Jesus som sin personlige Frälsare. För att sen kunna växa till i det nya livet, till en sann lärjunge till Jesus.

Vi vill också vara ett stöd och en hjälp till de nya lärjungarna att starta Husförsamlingar.

Men även du som lever i den "fria världen" är välkommen att ta del av bibelskolans undervisning.

Din Pastor och vän.